Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Malta’da türk öğrencisi çok az olan okullar var mıdır?

Evet, yıllık bazda türk öğrenci sayısı sadece 7-8 kadar olan okullar mevcut. Ancak bu konuyu sağlıklı bir değerlendirme kriteri olarak ele alabilmek için daha geniş bir çerçevede durumu değerlendirmek gerekir. Yıllık bazda bazı okullardaki türk öğrenci sayısı 250-300 kadar olabiliyorken, nasıl oluyor da bazı okullarda bu sayı 7-8 civarında olabiliyor? Bu sorunun her okulu kapsayan tek bir cevabı yok, ancak bazı olası sebepleri sıralayabiliriz:

  1. Okul yeni açılmış bir okuldur ve Türkiye pazarından bilinmiyordur.
  2. Okul geçmişte Türkiye pazarına yönelik pazarlama çalışmaları yapmamıştır ve bu sebeple Türkiye’deki acentelerin okul ile anlaşması bulunmamaktadır, bu sebeple de acente çalışanları bilmedikleri bir okulu doğal olarak öğrencilerine tavsiye edemiyorlardır.
  3. Okulun acentelere ödediği komisyon oranı çok düşüktür, bu durum da ticari açıdan acentelerin çıkarına olmadığından acenteler bu okulu öğrencilerine tavsiye etmiyorlardır.
  4. Bazı okulların ticari ilişkilerinin güçlü olduğu bazı acentelere ödedikleri komisyon oranı ortalamanın üzerinde olmaktadır, bunun sonucunda da bazı acenteler, kendi kazanç oranları dışında hiçbir kriteri dikkate almaksızın yoğun çalıştıkları ve yüksek komisyon elde ettikleri okulu/okulları öğrencilerine önermekte, diğer okulları ise öğrencilerine önermemenin de ötesinde yermektedirler.
  5. Okulun öğrenci kapasitesi çok düşüktür, dolayısıyla yıllık öğrenci sayısı da düşük olduğundan istatistiksel açıdan bakınca sanki çok az türk öğrencisi var gibi görünüyordur, oysa okulun toplam öğrencisi çok azdır.
  6. Okulun kalite standartları çok düşük olduğundan Türkiye’deki acenteler öğrencilerini bu okula göndermek istemiyordur, bu sebeple tavsiye etmiyorlardır.

Türk öğrenci sayısı düşük olan bir okulda, bu durumun gerekçesine bakmak gerekir. Zira 1. gerekçe söz konusu ise ilgili okul tercih edilebilir, ancak yeni açılan bir okulun kalite standartlarını da irdelemek ve detaylı bir inceleme sonrası karar vermek sağlıklı olacaktır.

2., 3. veya 4. gerekçelerden biri söz konusu ise, bu durumda ilgili okul tercih edilebilir. 4. gerekçe Türkiye’de çokça yaşandığından bu konuyu ayrı bir başlık olarak kaleme aldık. Buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

5. gerekçe söz konusu ise, öğrencinin beklentisinin ne olduğuna bakmak gerekir. Eğer öğrencinin beklentisi ile okulun imkanları örtüşüyor ise, tercih edilebilir.

6. gerekçe söz konusu ise, ilgili okulu tercih etmemek doğru bir karar olacaktır.

Elbette farklı gerekçeler de söz konusu olabilir. Malta’daki tüm okullar ile iş ortaklığı bulunan bir acente olarak tecrübemiz ve gözlemlerimiz doğrultusundaki tespitlerimiz bu şekildedir.

Was This Article Helpful?

Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir